Stowarzyszenie

Idź do spisu treści

Menu główne

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH IM. TERESY KRAS
ul. Fabryczna 15, 20-301 Lublin, NIP 712-23-55-067, REGON: 430833827, KRS: 0000021258
e-mail: stowarzyszenielublin@op.pl
tel. (81) 746-12-30,  tel.kom. 600-880-322,  tel.kom. 608-099-755


Strona w przebudowie – przepraszamy za utrudnienia


ZIMOWISKA DLA DZIECI ROLNIKÓW W 2019 ROKU
Stowarzyszenie im. Teresy Kras jest organizatorem wypoczynku zimowego w 2019 roku, z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, dofinansowanego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Zimowiska zostaną zorganizowane w ośrodkach kolonijnych w pobliżu Zakopanego, w 3 turnusach:
• Turnus 1: 17.01.2019 – 26.01.2019
• Turnus 2: 29.01.2019 – 07.02.2019
• Turnus 3: 09.02.2019 – 18.02.2019
Na zimowisku zapewniamy m.in.:
• zakwaterowanie i wyżywienie oraz transport autokarowy
• atrakcyjny program turystyczny i bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów
• sprzęt sportowy, artykuły plastyczne itp. na różnorodne zajęcia organizowane na zimowisku
• opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika wodnego, przewodnika
• ubezpieczenie NNW w firmie Signal Iduna na kwotę 5000 zł
• karnety na wyciągi narciarskie, wypożyczenie sprzętu (nart, kasków, butów narciarskich) oraz opiekę instruktora narciarskiego.
Jakie warunki należy spełnić aby dziecko mogło wziąć udział w zimowisku dofinansowanym przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ?
1. data urodzenia dziecka – po 1 stycznia 2003r.
2. co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
3. Należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail – chętnie udzielimy więcej informacji.

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnikaO NAS

Stowarzyszenie im. Teresy Kras to organizacja społeczna o ponad 20-letnim doświadczeniu i ogólnopolskim zasięgu działania, wspierająca corocznie kilka tysięcy osób.
Od 1997 roku prowadzimy różnorodną działalność oświatowo – wychowawczą, wspieramy rodziny ubogie i wymagające pomocy, podejmujemy liczne inicjatywy edukacyjne na rzecz uczniów, studentów i osób dorosłych, doradzamy innym organizacjom pozarządowym. Wiele naszych inicjatyw dotyczy profilaktyki uzależnień, edukacji obywatelskiej, szczególnie historycznej i krajoznawczej oraz pomocy dla dzieci i młodzieży.
Prowadzimy działalność zarówno na Lubelszczyźnie jak i na terenie całego kraju. Współpracujemy z szkołami, uniwersytetami, samorządami lokalnymi i organizacjami pomocowymi. Wspiera nas wiele firm i instytucji, w ostatnich latach były to m.in.: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Program FIO), Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Miasto Tarnów, Gmina Biała, Miasto Grodków, Miasto Grudziądz, Gmina Kołobrzeg, Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Gmina Nowa Wieś Lęborska.
Zapraszamy do podjęcia z nami współpracy. Obecnie proponujemy atrakcyjne zimowiska, wyjazdy edukacyjne (wycieczki edukacyjne, zimowiska i kolonie edukacyjne), staże i praktyki studenckie, a w naszej siedzibie można skorzystać z usług doradczych. Oferujemy również możliwość podjęcia pracy na naszych zimowiskach.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego