Strona główna

Stowarzyszenie im. Teresy Kras to organizacja społeczna o ponad 20-letnim doświadczeniu i ogólnopolskim zasięgu działania, wspierająca corocznie kilka tysięcy osób.

Od 1997 roku prowadzimy różnorodną działalność oświatowo – wychowawczą, wspieramy rodziny ubogie i wymagające pomocy, podejmujemy liczne inicjatywy edukacyjne na rzecz uczniów, studentów i osób dorosłych, doradzamy innym organizacjom pozarządowym. Wiele naszych inicjatyw dotyczy profilaktyki uzależnień, edukacji obywatelskiej, szczególnie historycznej i krajoznawczej oraz pomocy dla dzieci i młodzieży.

Prowadzimy działalność zarówno na Lubelszczyźnie jak i na terenie całego kraju. Współpracujemy z szkołami, uniwersytetami, samorządami lokalnymi i organizacjami pomocowymi. Wspiera nas wiele firm i instytucji, w ostatnich latach były to m.in.: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Program FIO), Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Miasto Tarnów, Gmina Biała, Miasto Grodków, Miasto Grudziądz, Gmina Kołobrzeg, Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Gmina Nowa Wieś Lęborska.

Zapraszamy do podjęcia z nami współpracy. Obecnie proponujemy atrakcyjne kolonie profilaktyczne, wyjazdy edukacyjne (wycieczki edukacyjne, kolonie edukacyjne), staże i praktyki studenckie, a w naszej siedzibie można skorzystać z usług doradczych. Oferujemy również możliwość podjęcia wakacyjnej pracy.