Kolonie profilaktyczne w 2024 roku

Zachęcamy instytucje publiczne, gminy, ośrodki pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe do rozważenia współpracy w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich i wymagających wsparcia.

Nasza oferta obejmuje kolonie organizowane w atrakcyjnych miejscowościach turystycznych na terenie całej Polski, w takich miejscach jak nad morzem, w górach, na Mazurach oraz na Lubelszczyźnie. Realizujemy kompleksowy program turystyczno-wypoczynkowy oraz sprawdzony program wychowawczo-profilaktyczny.

Nasz program wypoczynku jest zgodny z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2021-2025 oraz Ustawą o zdrowiu publicznym. Realizujemy również zalecenia Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (dawniej: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Kolonie profilaktyczne organizowane przez Stowarzyszenie im. Teresy Kras mogą być finansowane ze środków dostępnych w jednostkach samorządu terytorialnego, włącznie ze środkami pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Jesteśmy gotowi do realizacji zadań publicznych na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie posiada także możliwość występowania jako realizator zadań z zakresu zdrowia publicznego, zgodnie z art. 3 Ustawy o zdrowiu publicznym.

Zapraszamy do nawiązania współpracy i do dzielenia się z nami swoimi potrzebami i oczekiwaniami. Wspólnie możemy stworzyć wyjątkowe i wartościowe wakacje dla dzieci.