Wypoczynek letni współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras jest w 2019 roku partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Stowarzyszenie organizuje w 2019 r. wypoczynek letni dla dzieci – mieszkańców Tarnowa w miejscowości Milówka, w terminie 12.07.2019-21.07.2019. W trakcie wypoczynku uczestnicy będą mieli okazję wypoczywać w górach Beskidu Żywieckiego, zwiedzić najciekawsze miejsca regionu oraz wziąć udział w ciekawych zajęciach kolonijnych.

Projekt pn. „Organizacja kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, w tym w szczególności z rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa”. Wysokość środków z budżetu Miasta Tarnowa na jego realizację wynosi 25 000 zł.

Zapraszamy na stronę internetową Miasta Tarnowa www.tarnow.pl

 

logo_tarnow.jpg