Zadania publiczne finansowane ze środków budżetu państwa w 2023r.

Kolonie w Zębie dla dzieci z województwa małopolskiego

znaki_strona_www.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU:   ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
W 2023 ROKU

NAZWA ZADANIA:   KOLONIE EDUKACYJNE NA TERENIE POWIATU TATRZAŃSKIEGO

DOFINANSOWANIE: 295 500 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 295 500 zł

 

Stowarzyszenie im. Teresy Kras na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty realizuje zadania publiczne w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego w 2023 roku pt. "Kolonie edukacyjne na terenie powiatu tatrzańskiego".

Wypoczynek jest w całości finansowany ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa, będących w dyspozycji Małopolskiego Kuratora Oświaty i jest wolny od opłat dla uczestników.

 

Wypoczynek zostanie zorganizowany w formie 10-dniowych kolonii edukacyjnych, w ośrodku kolonijnym w miejscowości Ząb, na terenie powiatu tatrzańskiego. W dwóch turnusach łącznie weźmie udział 197 dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego.

W trakcie wypoczynku będzie realizowany program względniający rekomendacje Ministra Edukacji i Nauki:
- promujący i wzmacniający zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, ukierunkowany na pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wsparcie rówieśnicze;
- utrwalający zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej;
- uwzględniający działania w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej, obywatelskiej: promujący wizyty w miejscach związanych ze znanymi postaciami z historii naszego Kraju, w tym uwzględniający patronów 2023 r. ustanowionych przez Sejm RP: Wojciecha Korfantego, Pawła Edmunda Strzeleckiego, Aleksandra Fredry, Aleksandry Piłsudskiej, Maurycego Mochnackiego, Jadwigi Zamoyskiej i Jerzego Nowosielskiego;
- zachęcający do wizyt w miejscach związanych z Mikołajem Kopernikiem, Janem Matejko i Wisławą Szymborską patronami roku 2023 wybranymi przez Senat RP;
- wzmacniający postawy prospołeczne, w tym działania z zakresu wolontariatu;
- integrujący społecznie dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz ze środowisk wiejskich uwzględniający ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

Kolonie w Ochotnicy Dolnej dla dzieci z województwa małopolskiego

znaki_strona_www.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU:  ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
W 2023 ROKU

 

NAZWA ZADANIA:   KOLONIE EDUKACYJNE NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO

DOFINANSOWANIE: 298 500 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 298 500 zł

 

Stowarzyszenie im. Teresy Kras na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty realizuje zadania publiczne w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2023 roku pt. "Kolonie edukacyjne na terenie powiatu nowotarskiego".

Wypoczynek jest w całości finansowany ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa, będących w dyspozycji Małopolskiego Kuratora Oświaty i jest wolny od opłat dla uczestników.

 

Wypoczynek zostanie zorganizowany w formie 10-dniowych kolonii edukacyjnych, w ośrodku kolonijnym w miejscowości Ochotnica Dolna, na terenie powiatu nowotarskiego. W trzech turnusach łącznie weźmie udział 199 dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego.

W trakcie wypoczynku będzie realizowany program względniający rekomendacje Ministra Edukacji i Nauki:
- promujący i wzmacniający zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, ukierunkowany na pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wsparcie rówieśnicze;
- utrwalający zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej;
- uwzględniający działania w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej, obywatelskiej: promujący wizyty w miejscach związanych ze znanymi postaciami z historii naszego Kraju, w tym uwzględniający patronów 2023 r. ustanowionych przez Sejm RP: Wojciecha Korfantego, Pawła Edmunda Strzeleckiego, Aleksandra Fredry, Aleksandry Piłsudskiej, Maurycego Mochnackiego, Jadwigi Zamoyskiej i Jerzego Nowosielskiego;
- zachęcający do wizyt w miejscach związanych z Mikołajem Kopernikiem, Janem Matejko i Wisławą Szymborską patronami roku 2023 wybranymi przez Senat RP;
- wzmacniający postawy prospołeczne, w tym działania z zakresu wolontariatu;
- integrujący społecznie dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz ze środowisk wiejskich uwzględniający ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

 

Kolonie w Gorlicach dla dzieci z województwa małopolskiego

znaki_strona_www.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU:   ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
W 2023 ROKU

 

NAZWA ZADANIA:   KOLONIE EDUKACYJNE NA TERENIE POWIATU GORLICKIEGO

DOFINANSOWANIE: 282 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 282 000 zł

 

Stowarzyszenie im. Teresy Kras na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty realizuje zadania publiczne w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2023 roku pt. "Kolonie edukacyjne na terenie powiatu gorlickiego".

Wypoczynek jest w całości finansowany ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa, będących w dyspozycji Małopolskiego Kuratora Oświaty i jest wolny od opłat dla uczestników.

 

Wypoczynek zostanie zorganizowany w formie 10-dniowych kolonii edukacyjnych, w ośrodku kolonijnym w miejscowości Gorlice, na terenie powiatu gorlickiego. W czterech turnusach weźmie udział 188 dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego.

W trakcie wypoczynku będzie realizowany program względniający rekomendacje Ministra Edukacji i Nauki:
- promujący i wzmacniający zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, ukierunkowany na pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wsparcie rówieśnicze;
- utrwalający zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej;
- uwzględniający działania w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej, obywatelskiej: promujący wizyty w miejscach związanych ze znanymi postaciami z historii naszego Kraju, w tym uwzględniający patronów 2023 r. ustanowionych przez Sejm RP: Wojciecha Korfantego, Pawła Edmunda Strzeleckiego, Aleksandra Fredry, Aleksandry Piłsudskiej, Maurycego Mochnackiego, Jadwigi Zamoyskiej i Jerzego Nowosielskiego;
- zachęcający do wizyt w miejscach związanych z Mikołajem Kopernikiem, Janem Matejko i Wisławą Szymborską patronami roku 2023 wybranymi przez Senat RP;
- wzmacniający postawy prospołeczne, w tym działania z zakresu wolontariatu;
- integrujący społecznie dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz ze środowisk wiejskich uwzględniający ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne.