Zadania publiczne finansowane ze środków budżetu państwa w 2022r.

Kolonie w Nawojowej dla dzieci z województwa małopolskiego

znaki_strona_www.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU:   ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN NAJUBOŻSZYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2022 ROKU

NAZWA ZADANIA:   KOLONIE EDUKACYJNE NA TERENIE POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

DOFINANSOWANIE: 297 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 297 000 zł

 

Stowarzyszenie im. Teresy Kras na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty realizuje zadania publiczne w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2022 roku pt. "Kolonie edukacyjne na terenie powiatu nowosądeckiego".

Wypoczynek jest w całości finansowany ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa, będących w dyspozycji Małopolskiego Kuratora Oświaty i jest wolny od opłat dla uczestników.

 

Wypoczynek zostanie zorganizowany w formie 10-dniowych kolonii edukacyjnych, w ośrodku kolonijnym w miejscowości Nawojowa, na terenie powiatu nowosądeckiego. W dwóch turnusach łącznie weźmie udział 198 dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego.

W trakcie wypoczynku będzie realizowany program względniający rekomendacje Ministra Edukacji i Nauki:
- promujący i wzmacniający zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, ukierunkowany na pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wsparcie rówieśnicze;
- utrwalający zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej;
- uwzględniający działania w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej, obywatelskiej: promujący wizyty w miejscach związanych ze znanymi postaciami z historii naszego Kraju, w tym uwzględniający patronów 2022 r. ustanowionych przez Sejm RP: Marię Grzegorzewską, Marię Konopnicką, Ignacego Łukasiewicza, Józefa Mackiewicza, Wandę Rutkiewicz, Józefa Wybickiego;
- zachęcający do wizyt w miejscach poświęconych Romantyzmowi Polskiemu, w tym postaciom z nim związanym, m.in. Adamowi Mickiewiczowi, Juliuszowi Słowackiemu, Cyprianowi Norwidowi, Fryderykowi Chopinowi, Stanisławowi Moniuszce;
- wzmacniający postawy prospołeczne, w tym działania z zakresu wolontariatu;
- integrujący społecznie dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz ze  środowisk wiejskich uwzględniający ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

Kolonie w Zębie dla dzieci z województwa małopolskiego

znaki_strona_www.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU:   ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN NAJUBOŻSZYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2022 ROKU

NAZWA ZADANIA:   KOLONIE EDUKACYJNE NA TERENIE POWIATU TATRZAŃSKIEGO

DOFINANSOWANIE: 282 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 282 000 zł

 

Stowarzyszenie im. Teresy Kras na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty realizuje zadania publiczne w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2022 roku pt. "Kolonie edukacyjne na terenie powiatu tatrzańskiego".

Wypoczynek jest w całości finansowany ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa, będących w dyspozycji Małopolskiego Kuratora Oświaty i jest wolny od opłat dla uczestników.

 

Wypoczynek zostanie zorganizowany w formie 10-dniowych kolonii edukacyjnych, w ośrodku kolonijnym w miejscowości Ząb, na terenie powiatu tatrzańskiego. W dwóch turnusach łącznie weźmie udział 188 dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego.

W trakcie wypoczynku będzie realizowany program względniający rekomendacje Ministra Edukacji i Nauki:
- promujący i wzmacniający zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, ukierunkowany na pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wsparcie rówieśnicze;
- utrwalający zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej;
- uwzględniający działania w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej, obywatelskiej: promujący wizyty w miejscach związanych ze znanymi postaciami z historii naszego Kraju, w tym uwzględniający patronów 2022 r. ustanowionych przez Sejm RP: Marię Grzegorzewską, Marię Konopnicką, Ignacego Łukasiewicza, Józefa Mackiewicza, Wandę Rutkiewicz, Józefa Wybickiego;
- zachęcający do wizyt w miejscach poświęconych Romantyzmowi Polskiemu, w tym postaciom z nim związanym, m.in. Adamowi Mickiewiczowi, Juliuszowi Słowackiemu, Cyprianowi Norwidowi, Fryderykowi Chopinowi, Stanisławowi Moniuszce;
- wzmacniający postawy prospołeczne, w tym działania z zakresu wolontariatu;
- integrujący społecznie dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz ze  środowisk wiejskich uwzględniający ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

Kolonie w Ochotnicy Dolnej dla dzieci z województwa małopolskiego

znaki_strona_www.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU:   ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN NAJUBOŻSZYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2022 ROKU

NAZWA ZADANIA:   KOLONIE EDUKACYJNE NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO

DOFINANSOWANIE: 138 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 138 000 zł

 

Stowarzyszenie im. Teresy Kras na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty realizuje zadania publiczne w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2022 roku pt. "Kolonie edukacyjne na terenie powiatu nowotarskiego".

Wypoczynek jest w całości finansowany ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa, będących w dyspozycji Małopolskiego Kuratora Oświaty i jest wolny od opłat dla uczestników.

 

Wypoczynek zostanie zorganizowany w formie 10-dniowych kolonii edukacyjnych, w ośrodku kolonijnym w miejscowości Ochotnica Dolna, na terenie powiatu nowotarskiego. W dwóch turnusach łącznie weźmie udział 92 dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego.

W trakcie wypoczynku będzie realizowany program względniający rekomendacje Ministra Edukacji i Nauki:
- promujący i wzmacniający zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, ukierunkowany na pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wsparcie rówieśnicze;
- utrwalający zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej;
- uwzględniający działania w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej, obywatelskiej: promujący wizyty w miejscach związanych ze znanymi postaciami z historii naszego Kraju, w tym uwzględniający patronów 2022 r. ustanowionych przez Sejm RP: Marię Grzegorzewską, Marię Konopnicką, Ignacego Łukasiewicza, Józefa Mackiewicza, Wandę Rutkiewicz, Józefa Wybickiego;
- zachęcający do wizyt w miejscach poświęconych Romantyzmowi Polskiemu, w tym postaciom z nim związanym, m.in. Adamowi Mickiewiczowi, Juliuszowi Słowackiemu, Cyprianowi Norwidowi, Fryderykowi Chopinowi, Stanisławowi Moniuszce;
- wzmacniający postawy prospołeczne, w tym działania z zakresu wolontariatu;
- integrujący społecznie dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz ze  środowisk wiejskich uwzględniający ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

 

Kolonie w Zębie dla dzieci z województwa małopolskiego

znaki_strona_www.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU:   ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN NAJUBOŻSZYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2022 ROKU

NAZWA ZADANIA:   KOLONIE EDUKACYJNE NA TERENIE POWIATU TATRZAŃSKIEGO

DOFINANSOWANIE: 133 500 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 133 500 zł

 

Stowarzyszenie im. Teresy Kras na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty realizuje zadania publiczne w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2022 roku pt. "Kolonie edukacyjne na terenie powiatu tatrzańskiego".

Wypoczynek jest w całości finansowany ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa, będących w dyspozycji Małopolskiego Kuratora Oświaty i jest wolny od opłat dla uczestników.

 

Wypoczynek zostanie zorganizowany w formie 10-dniowych kolonii edukacyjnych, w ośrodku kolonijnym w miejscowości Ząb, na terenie powiatu tatrzańskiego. W wypoczynku (1 turnus) weźmie udział 89 dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego.

W trakcie wypoczynku będzie realizowany program względniający rekomendacje Ministra Edukacji i Nauki:
- promujący i wzmacniający zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, ukierunkowany na pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wsparcie rówieśnicze;
- utrwalający zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej;
- uwzględniający działania w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej, obywatelskiej: promujący wizyty w miejscach związanych ze znanymi postaciami z historii naszego Kraju, w tym uwzględniający patronów 2022 r. ustanowionych przez Sejm RP: Marię Grzegorzewską, Marię Konopnicką, Ignacego Łukasiewicza, Józefa Mackiewicza, Wandę Rutkiewicz, Józefa Wybickiego;
- zachęcający do wizyt w miejscach poświęconych Romantyzmowi Polskiemu, w tym postaciom z nim związanym, m.in. Adamowi Mickiewiczowi, Juliuszowi Słowackiemu, Cyprianowi Norwidowi, Fryderykowi Chopinowi, Stanisławowi Moniuszce;
- wzmacniający postawy prospołeczne, w tym działania z zakresu wolontariatu;
- integrujący społecznie dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz ze  środowisk wiejskich uwzględniający ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

 

Kolonie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Strzegom

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW GMINY STRZEGOM

 

NAZWA ZADANIA: ORGANIZACJA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH LUB TERAPEUTYCZNYCH W FORMIE WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH ZAGROŻONYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I PROBLEMEM NARKOMANII (MINIMUM 4 NOCLEGI) - "KOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY STRZEGOM"

DOFINANSOWANIE: 65 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 69 800 zł

 

Stowarzyszenie im. Teresy Kras na zlecenie Gminy Strzegom realizuje zadania publiczne w zakresie organizacji profilaktycznego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Strzegom. 

Wypoczynek zostanie zorganizowany w formie 10-dniowych kolonii profilaktycznych, w ośrodku kolonijnym nad morzem, w miejscowości Ostrowo, w terminie 22.08-31.08.2022r. Kolonie zostały przygotowane dla 50 dzieci. Program wypoczynku obejmuje m.in.: zwiedzanie Władysławowa, Pucka, Trójmiasta, rejs statkiem po morzu, wejście na latarnię morską w Rozewiu, plażowanie i kapiele morskie oraz róznego rodzaju gry, zabawy, zajęcia sportowe i warsztaty profilaktyczne.