Zimowisko dla dzieci rolników w 2024 roku

Wypoczynek zimowy w formie turnusów wyjazdowych w 2024 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

 

Stowarzyszenie im. Teresy Kras jest organizatorem wypoczynku zimowego dla dzieci rolników dofinansowanego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Na zimowisku zapewniamy m.in. (dzieci nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat):

  • zakwaterowanie i wyżywienie
  • transport autokarowy
  • atrakcyjny program turystyczny i bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów
  • sprzęt sportowy, artykuły plastyczne itp. na różnorodne zajęcia organizowane na zimowisku
  • opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika wodnego, przewodnika

Jakie warunki należy spełnić aby dziecko mogło wziąć udział w wypoczynku dofinansowanym przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ?

  1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2019r.
  2. co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Należy pobrać z placówki KRUS aktualne zaświadczenie i oryginał przekazać do Stowarzyszenia.

Jak zapisać dziecko na zimowisko?

W celu zapisania dziecka na zimowisko prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy – wspólnie ustalimy termin i miejsce wyjazdu oraz przekażemy Państwu komplet dokumentów rekrutacyjnych.

akt4[1].jpg
„Wypoczynek zimowy w formie turnusów wyjazdowych dla dzieci rolników w 2024 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 900,00 zł na każdego uczestnika”